Wskaźniki i testy kontroli sterylizacji

Vapor Line

Zintegrowany test kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawach z jednoznacznym odczytem.

 • spełnia wymogi ISO 11140-1, Klasy 5
 • wskaźnik składa się z aluminiowej płytki i papierowego paska wskaźnikowego. We wnętrzu płytki znajduje się tabletka specjalnej substancji wskaźnikowej. Na końcu papierowego paska naniesiono atramentem wskaźnikowym o barwie kremowej znak w kształcie kwadratu. W środkowej części płytki znajduje się przezroczysta skala, na której podczas sterylizacji pojawia się i przemieszcza czarna substancja wskaźnikowa
 • w celu kontroli procesu sterylizacji zintegrowany wskaźnik Vapor Line umieszcza się wewnątrz sterylizowanych pakietów tak, aby aluminiowa płytka z substancją wskaźnikową znajdowała się głeboko wewnątrz pakietu, a koniec papierowego paska z atramentem wskaźnikowym był skierowny w stronę zewnętrzną pakietu
 • przy zachowaniu odpowiednich parametrów procesu sterylizacji, tj. pary, temperatury i czasu, substancja wskaźnikowa przemieszcza się wzdłuż przezroczystej skali, aż na zielone pole PASS, co oznacza, że proces przeszedł prawidłowo. Jednocześnie znak w kształcie kwadratu powinien zmienić barwę na czarną
 • jeżeli czarna substancja wskaźnikowa zatrzyma się na czerwonej części skaliFAIL uzyskujemy jednoznaczną odpowiedź, że proces sterylizacji był nieskuteczny
 • wskaźniki Vapor Line mogą być archiwizowane jako dokument przebiegu sterylizacji. Zapis uzyskany na wskaźniku po procesie sterylizacji jest trwały, nie ulega zmianie przez wiele lat
 • opakowanie zawiera 250 szt.

Twindicator

Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu sterylizacji parą wodną w temperaturze 121ºC i 134ºC w autoklawach z możliwością wykorzystania, przez podział pasków, w dużych i małych pakietach.

 • spełnia wymagania normy EN 867-1, Klasa D
 • test występuje w postaci papierowego paska z nadrukowanym atramentem wskaźnikowym wrażliwym na działanie pary wodnej
 • pod wpływem procesu sterylizacji następuje stopniowa zmiana zabarwienia paska wskaźnikowego z jasnobeżowego na czarne, co wskazuje na ekspozycję w cyklu o określonych wartościach parametrów krytycznych, tj. pary nasyconej, temperatury oraz czasu ekspozycji
 • wskaźniki o rozmiarze 20cm x 1,4cm posiadają poprzeczną perforację w połowie długości umozliwiającą łatwe podzielenie na dwie części
 • może być stosowany jako test 20 cm lub po przecięciu wzdłuż perforacji, jako test 10 cm
 • wskaźnik 20 cm powinien być umieszczony w pakiecie w miejscu najtrudniej dostępnym dla pary wodnej, a drugi koniec powinien wystawać poza pakiet
 • wskaźnik 10 cm należy umieścić w pakiecie lub torebce sterylizacyjnej
 • opakowanie zbiorcze zawiera 250 szt. testów długości 20 cm (500 szt. testów długości 10 cm).

Strate Line Tape

Sprawdzian sterylizacji gorącą parą wodną w autoklawach w postaci samoprzylepnej taśmy.

 • samoprzylepna taśma strate Line Autoclave Tape z naniesionym chemicznym atramentem wskaźnikowym służy do zaklejania od zewnętrznej strony pakietów poddawanych sterylizacji w autoklawach parowych
 • taśma spełnia rolę sprawdzianu sterylizacji – umożliwia szybkie wizualne odróżnienie pakietów sterylizowanych od pakietów nie poddanych jeszcze procesowi sterylizacji, wskazania na taśmie nie dają natomiast mozliwości oceny warunków sterylizacji panujących wewnątrz pakietu
 • atrament wskaźnikowy w kolorze białym naniesiony został na beżową, krepowaną, samoprzylepną taśmę w postaci wzoru ze skośnie ułożonych białych linii, powtarzających się na całej długości taśmy
 • po sterylizacji biały atrament wskaźnikowy na wzorze zmienia się na kolor czarny
 • taśma Strate Line Autoclave Tape doskonale przylega do tkaniny lub kreponu służącego do przygotowania pakietów, po oderwaniu nie pozostawia resztek kleju na opakowaniach.

Test Bowie & Dick Once-a-Day Test Pak

Test Bowie-Dick w postaci gotowego jednorazowego pakietu do kontroli pracy sterylizatorów parowych z próżnią wstępną.

 • Once-a-Day Test Pak to chemiczne testy typu Bowie-Dick sprawdzające prawidłowe działanie sterylizatora z próżnią wstępną
 • w teście Once-a-Day Test Pak wskaźnik chemiczny – jasnokremowy atrament wskaźnikowy – został naniesiony na arkusz pergaminu o wymiarach: 12,5 x 12,5 cm w kształcie koncentrycznie ułożonych okręgów i umieszczony w środku gotowego pakietu testowego
 • celem stosowania testu Once-a-Day jest wykrycie obecności powietrza w komorze autoklawu z próżnią wstępną. Pozostające w komorze powietrze powoduje nieprawidłową penetrację pary wodnej do sterylizowanych pakietów i staje się przyczyną uzyskania niesterylnych pakietów
 • za pomocą testu Once-a-Day kontroluje się sprawność sterylizatora przed rozpoczęciem dnia pracy urządzenia, a także po każdej naprawie, wymianie uszczelek i zaworów, przeglądzie serwisowym i po zainstalowaniu sterylizatora w nowym miejscu
 • stosowanie testów sterylizatorów parowych z próżnią wstępną Once-a-Day pozwala utrzymać autoklaw w dobrym stanie, tak aby każdy proces sterylizacji był zakończony sukcesem – dzięki Once-a-Day na bieżąco wykrywamy niewłaściwe działanie sterylizatora.
 • opakowanie Once-a-Day Test Pak zawiera jeden gotowy do użytku pakiet testowy.

OK

Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu w autoklawach w temperaturze 121ºC lub 134ºC.

 • spełnia wymagania normy EN 867-1, klasa D
 • pasek wskaźnikowy OK-Strip należy umieszczać wewnątrz sterylizowanych pakietów
 • atrament wskaźnikowy o wyjściowej kremowej barwie, naniesiony został na przeciwległych końcach papierowego paska w formie litery K, strzałki oraz okręgu
 • na wskaźniku znajduje się również czarna litera O, która jest w referencyjnym standardzie czerni
 • po prawidłowym procesie sterylizacji, kremowe zabarwienia atramentu wskaźnikowego na symbolach zmienia się na kolor czarny i pojawia się: czarny napis OK, czarna strzałka i czarny okrąg
 • paski wskaźnikowe OK-Strip mogą być przechowywane jako dokument przebiegu sterylizacji, gdyż otrzymane zabarwienie atramentu wskaźnikowego po procesie nie ulega zmianie przez wiele lat
 • wymiary wskaźników: 20,3cm x 1,4 cm
 • opakowanie zawiera 250 szt.

Duo-Spore

Biologiczny test kontroli skuteczności procesu sterylizacji gorącą parą wodną, tlenkiem etylenu lub suchym gorącym powietrzem.

 • w biologicznym teście Duo-Spor paski bibuły zostały nasączone sporami bakterii Baccillus stearothermophilus (6,2×105) i Baccillus subtilis var. niger (globigii) (3,6×106)
 • test biologiczny Duo-Spor składa się trzech pasków bibuły nasączonych ww testowymi sporami bakterii. Paski bibuły ze sporami umieszczone są w osłonce z papieru, na której znajdują się napisy pozwalające odróżnić paski testowe od paska kontrolnego. Paski w osłonce umieszczono w dwukieszeniowej kopercie
 • paski testowe wraz z osłonką papierową po wyjęciu z koperty należy umieścić wewnątrz pakietów, które mają byc poddane sterylizacji , natomiast pasek kontrolny w osłonce papierowej należy zostawić w kieszeni koperty – nie poddawać sterylizacji
 • probówki z pożywką sojową należy inkubować 7 dni, w temperaturze 55ºC w przypadku sterylizacji gorącą parą wodną, bądź w temperaturze 32ºC – 37ºC w przypadku sterylizacji tlenkiem etylenu lub suchym gorącym powietrzem
 • prawidłowo przeprowadzony test pozwala stwierdzić, czy warunki panujące podczas procesu sterylizacji zdołały zniszczyć drobnoustroje na sterylizowanych przedmiotach
 • kontrolę tego typu przeprowadza się zawsze po zainstalowaniu sterylizatora, po wszelkich jego naprawch, a także po nieudanym przeprowadzeniu procesu
 • testy biologiczne umieszcza się wewnątrz sterylizowanych pakietów, a pakiety w miejscu najtrudniejszym do sterylizacji w danym rodzaju sterylizatora
 • testy po użyciu i testy przeterminowane sterylizować w autoklawie lub spalić
 • opakowanie zawiera 25 kopert z testami biologicznymi Duo-Spor. Każda koperta zawiera 3 paski testowe tej samej serii nasączone sporami bakterii.