Masz tylko jedną parę oczu – dbaj o nie!

Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów

Wzrok jest niezbędny do wykonywania większości czynności, dlatego zadbaj o swoje oczy. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie zawsze wystarczą. Nikt nie może uchronić Cię przed nieszczęśliwymi wypadkami, ale możesz się do nich przygotować. Z naszym rozwiązaniem płuczek do oczu zrobisz to najlepiej.

Kluczowy moment

Jeśli dojdzie do wypadku, pierwsze kilka sekund może rozstrzygnąć czy utracisz wzrok, czy nie. Dlatego, w każdym miejscu, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia wzroku szybki dostęp do oczomyjki (płuczka do oczu)  ma zasadnicze znaczenie.

Efektywne rozwiązania

Plum Eye Wash nadaje się do wypłukania ciała obcego z oka, natomiast Plum pH Neutral służy do neutralizacji kwasów i substancji zasadowych w oku i na skórze.

Elastyczny system rozwiązań

Szeroka oferta produktów pozwala uzyskać optymalne rozwiązanie dla Twoich potrzeb. Posiadamy małe i duże zestawy do łatwego montażu na ścianie. Mamy również mniejsze zestawy przenośnie, które można wziąć do samochodu, skrzynki z narzędziami czy apteczki albo przewozić w specjalnym etui.

Jałowość i trwałość

Sterylnie zamknięta płuczka do oczu może być przechowywana przez okres 3 lat. Nie wymaga czyszczenia ani konserwacji. termin ważności jest czytelny i dobrze widoczny na etykiecie butelki.

Łatwa i szybka w obsłudze

Nasz system został tak stworzony, aby w łatwy i szybki sposób przepłukać oczy. Dwa proste ruchy i butelka jest gotowa do użycia. Zrozumiała instrukcja, piktogramy na butelkach i zestawach umożliwiają płukanie oczu w sposób prawidłowy i bezpieczny.

Prawidłowe użycie

Ergonomiczny kształt nakrętki zapewnia trwałe i bezpośrednie dotarcie roztworu do płukanego oka. Butelki posiadają znak CE zgodnie z przepisami dla produktów medycznych.

pH Neutral

Uczyń swoje miejsce pracy bezpieczniejszym, gdy pracujesz z kwasami i zasadami.
Kwasy i zasady mogą dostać się do oka jako ciała stałe, ciecze lub gazdy. Wybuch akumulatora może prowadzić do poważnych obrażeń oczu przez kwasy, jednak gorsze jest nawet tylko kilka kropel silnych zasad.

Siła poparzeń kwasami zależy przede wszystkim od:

  • Stężenia substancji chemicznej – silne kwasy i zasady są bardzo żrące
  • Temperatury – wysoka temperatura zwiększa właściwości żrące substancji chemicznych.
  • Czasu kontaktu – im dłuższy jest czas kontaktu, tym głębiej wnika substancja, a w konsekwencji zwiększa się ryzyko poważnych obrażeń.

Zdecydować może kilka sekund

W przypadku wypadków z kwasami i zasadami zalecane jest, aby jak najszybciej chemicznie zneutralizować pH do poziomu około 7,4, co jest normalnym poziomem pH płynu w oku. Najlepszy efekt uzyskuje się, zanim kwas lub zasada przeniknie przez rogówkę. Im silniejszy kwas lub zasada, tym dłuższy czas neutralizacji.

W celu optymalizacji bezpieczeństwa, tam gdzie istnieje ryzyko obrażeń kwasami lub zasadami, roztwór do przemywania oczu powinien być:

Łatwo dostępny: szybki do stosowania, Skuteczny.

Płyn do przemywania oczu musi być skuteczny

pH Neutral jest 4,9% buforem fosforanowym, który szybko i skutecznie neutralizuje nawet bardzo silne kwasy i substancje zasadowe. Płyn jest zbudowany z kwasów fosforowych, obecnych też w organizmie. Część buforu wodorofosforanu jest skuteczna wobec kwasów, natomiast część buforu diwodorofosforanu reaguje z zasadami. Zwykła woda lub 0,9% roztworu chloru sodu zapewniają tylko efekt rozcieńczenia i płukania. Oznacza to, że potrzebujesz więcej płynu i czasu do płukania oczu.

Zaleca się korzystanie z pH Neutral

pH Neutral jest 2 minutową pierwszą pomocą dla oczu lub skóry w razie wypadków z kwasami lub substancjami zasadowymi. Celem płukania butelką pH Neutral jest obniżenie pH chemikaliów do nieszkodliwego poziomu tak szybko, jak to możliwe. Zalecamy, aby kontynuować płukanie Plum Eye Wash (0,9% chlorek sodu) również w drodze do lekarza.

Ogromną zaletą pH Neutral jest możliwość zastosowania go jako podstawowego produktu pierwszej pomocy w przypadku drobnych oparzeń skóry przez kwasy i zasady.

Dopasowany do indywidualnych potrzeb

pH Neutral jest w małej, praktycznej butelce o poj. 200ml. Łatwo można umieścić go blisko miejsca pracy, w skrzynce na narzędzia lub w zestawie pierwszej pomocy itp. Ponadto pH Neutral jest też w butelce o poj. 1000ml z unikalnym, prysznicowym kurkiem, który gwarantuje, że płyn szybko można zastosować na dużą powierzchnię ciała. Obie butelki wystarczają na 2 minuty płukania.

Szybkie i efektywne działanie ma zasadnicze znaczenie dla rozmiaru uszkodzeń oczu i skóry w wypadku z udziałem kwasów lub substancji zasadowych. Poparzenia mogą być bardzo poważne i powstać w krótkim okresie czasu.

Nie musisz wybierać, które oko ratować!

Dosyć często zdarzają się wypadki, w których dochodzi do uszkodzenia obu oczu. Jednak do tej pory nie było mobilnego rozwiązania umożliwiającego przemywanie obu oczu jednocześnie. Dotychczas trzeba było zadać sobie bardzo trudne pytanie: które oko ratować?

Już nie musisz tego robić. Plum Duo w wielu przypadkach jest ważnym uzupełnieniem istniejących już systemów do płukania oczu. Możesz zamówić Plum Duo zarówno z pH Neutral jak i Plum Eye Wash z 0,9% chlorkiem sodu.