Wskaźniki i testy kontroli sterylizacji

Vapor Line

Zintegrowany test kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawach z jednoznacznym odczytem.

 • spełnia wymogi ISO 11140-1, Klasy 5
 • wskaźnik składa się z aluminiowej płytki i papierowego paska wskaźnikowego. We wnętrzu płytki znajduje się tabletka specjalnej substancji wskaźnikowej. Na końcu papierowego paska naniesiono atramentem wskaźnikowym o barwie kremowej znak w kształcie kwadratu. W środkowej części płytki znajduje się przezroczysta skala, na której podczas sterylizacji pojawia się i przemieszcza czarna substancja wskaźnikowa
 • w celu kontroli procesu sterylizacji zintegrowany wskaźnik Vapor Line umieszcza się wewnątrz sterylizowanych pakietów tak, aby aluminiowa płytka z substancją wskaźnikową znajdowała się głeboko wewnątrz pakietu, a koniec papierowego paska z atramentem wskaźnikowym był skierowny w stronę zewnętrzną pakietu
 • przy zachowaniu odpowiednich parametrów procesu sterylizacji, tj. pary, temperatury i czasu, substancja wskaźnikowa przemieszcza się wzdłuż przezroczystej skali, aż na zielone pole PASS, co oznacza, że proces przeszedł prawidłowo. Jednocześnie znak w kształcie kwadratu powinien zmienić barwę na czarną
 • jeżeli czarna substancja wskaźnikowa zatrzyma się na czerwonej części skaliFAIL uzyskujemy jednoznaczną odpowiedź, że proces sterylizacji był nieskuteczny
 • wskaźniki Vapor Line mogą być archiwizowane jako dokument przebiegu sterylizacji. Zapis uzyskany na wskaźniku po procesie sterylizacji jest trwały, nie ulega zmianie przez wiele lat
 • opakowanie zawiera 250 szt.

Twindicator

Wieloparametrowy test paskowy kontroli procesu sterylizacji parą wodną w temperaturze 121ºC i 134ºC w autoklawach z możliwością wykorzystania, przez podział pasków, w dużych i małych pakietach.

 • spełnia wymagania normy EN 867-1, Klasa D
 • test występuje w postaci papierowego paska z nadrukowanym atramentem wskaźnikowym wrażliwym na działanie pary wodnej
 • pod wpływem procesu sterylizacji następuje stopniowa zmiana zabarwienia paska wskaźnikowego z jasnobeżowego na czarne, co wskazuje na ekspozycję w cyklu o określonych wartościach parametrów krytycznych, tj. pary nasyconej, temperatury oraz czasu ekspozycji
 • wskaźniki o rozmiarze 20cm x 1,4cm posiadają poprzeczną perforację w połowie długości umozliwiającą łatwe podzielenie na dwie części
 • może być stosowany jako test 20 cm lub po przecięciu wzdłuż perforacji, jako test 10 cm
 • wskaźnik 20 cm powinien być umieszczony w pakiecie w miejscu najtrudniej dostępnym dla pary wodnej, a drugi koniec powinien wystawać poza pakiet
 • wskaźnik 10 cm należy umieścić w pakiecie lub torebce sterylizacyjnej
 • opakowanie zbiorcze zawiera 250 szt. testów długości 20 cm (500 szt. testów długości 10 cm).

Strate Line Tape

Sprawdzian sterylizacji gorącą parą wodną w autoklawach w postaci samoprzylepnej taśmy.

 • samoprzylepna taśma strate Line Autoclave Tape z naniesionym chemicznym atramentem wskaźnikowym służy do zaklejania od zewnętrznej strony pakietów poddawanych sterylizacji w autoklawach parowych
 • taśma spełnia rolę sprawdzianu sterylizacji – umożliwia szybkie wizualne odróżnienie pakietów sterylizowanych od pakietów nie poddanych jeszcze procesowi sterylizacji, wskazania na taśmie nie dają natomiast mozliwości oceny warunków sterylizacji panujących wewnątrz pakietu
 • atrament wskaźnikowy w kolorze białym naniesiony został na beżową, krepowaną, samoprzylepną taśmę w postaci wzoru ze skośnie ułożonych białych linii, powtarzających się na całej długości taśmy
 • po sterylizacji biały atrament wskaźnikowy na wzorze zmienia się na kolor czarny
 • taśma Strate Line Autoclave Tape doskonale przylega do tkaniny lub kreponu służącego do przygotowania pakietów, po oderwaniu nie pozostawia resztek kleju na opakowaniach.